Privacy

PrivacyverklaringGlen Dimplex Benelux BV privacyverklaring

PRIVACY BELEID

1. ALGEMEEN
Glen Dimplex Flame Europe onderdeel van Glen Dimplex Benelux BV samen met alle groepsmaatschappijen ("wij" "ons" "onze") zijn
toegewijd aan het beschermen en respecteren van uw privacy. In het kader van de wetgeving inzake gegevensbescherming zijn wij de gegevensbeheerder en zullen wij
uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 en nationale wetten die betrekking hebben op de
verwerking van persoonsgegevens. Lees het volgende zorgvuldig door om onze standpunten en praktijken met betrekking tot uw persoonlijke gegevens en hoe
wij deze zullen behandelen.

2. BEZOEKERS VAN ONZE WEBSITE
2.1 Wij kunnen persoonsgegevens over u verzamelen en verwerken in de volgende omstandigheden:
2.1.1 wanneer u formulieren op onze website ("Site") invult. Dit omvat e-mail, naam, adres en telefoonnummer die
wordt verstrekt op het moment dat u zich registreert om onze Site te gebruiken, wanneer u ons vraagt om contact met u op te nemen over onze goederen of diensten,
inschrijft op onze mailinglijst, of inschrijft/verzoekt of goederen of diensten;
2.1.2 wanneer u ons informatie verstrekt wanneer u een probleem met onze site meldt, een klacht indient, een vraag stelt
of om een andere reden contact met ons opneemt. Als u contact met ons opneemt, kunnen wij een verslag van die correspondentie bewaren;
2.1.3 details van uw bezoeken aan onze Site, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, verkeersgegevens, locatiegegevens, weblogs en andere communicatie
gegevens, ongeacht of deze nodig zijn voor onze eigen factureringsdoeleinden of anderszins, en de bronnen waartoe u toegang hebt (zie
paragraaf 2.2.2 over cookies hieronder); en
2.1.4 wanneer u uw gegevens aan ons verstrekt, of wij op een andere manier informatie van u verzamelen, via onze Site.
2.2 Wij kunnen ook op de volgende manieren gegevens verzamelen:
IP-adres
2.2.1 Wij kunnen informatie verzamelen over uw apparaat, waaronder, indien beschikbaar, uw Internet Protocol adres, om redenen van
bescherming tegen fraude. We kunnen ook informatie verzamelen over het besturingssysteem en browsertype van uw apparaat, voor systeemadministratie.
administratie. Dit zijn statistische gegevens over de surfacties en -patronen van onze gebruikers en identificeren geen individuen.
Cookies
2.2.2 Onze Site maakt gebruik van cookies om u te onderscheiden van andere gebruikers van onze Site. Dit helpt ons om u een goede ervaring te bieden
wanneer u door onze Site bladert en stelt ons ook in staat om onze Site te verbeteren. Voor gedetailleerde informatie over de cookies die we gebruiken
en de doeleinden waarvoor we ze gebruiken, vindt u in ons Cookiebeleid.
2.3 Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor onze legitieme belangen om:
2.3.1 u te voorzien van informatie, of diensten die u bij ons heeft aangevraagd;
2.3.2 u in staat te stellen deel te nemen aan interactieve functies van onze websites, wanneer u daarvoor kiest;
2.3.3 ervoor te zorgen dat de inhoud van onze site op de meest effectieve manier voor u en voor uw apparaat wordt gepresenteerd;
2.3.4 onze site en diensten verbeteren;
2.3.5 klachten of vragen van u verwerken en afhandelen; en
2.3.6 contact met u op te nemen voor marketingdoeleinden indien u zich hiervoor hebt aangemeld (zie sectie 6 voor meer informatie).
Koppelingen naar de website
Onze Site kan van tijd tot tijd links bevatten naar en van websites van derden. Houd er rekening mee dat als u een link
naar een van deze websites, deze websites andere voorwaarden hanteren voor het verzamelen en de privacy van uw persoonlijke gegevens en wij
aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor dit beleid. Wanneer u onze Site verlaat, raden wij u aan om de privacy
van elke website die u bezoekt.

3. KLANTEN
3.1 Wij verzamelen gegevens zoals e-mail, naam, adres en telefoonnummer wanneer u goederen of diensten bij ons bestelt
via onze Site. Wij gebruiken deze gegevens om uw bestelling te verwerken en aan onze contractuele verplichtingen te voldoen.
3.2 Om ons contact met u te kunnen uitvoeren, moeten we mogelijk ook persoonlijke gegevens delen met derden, zoals betalingsproviders
en postorganisaties om te helpen bij de levering van goederen of diensten die u hebt besteld;
3.3 Wij kunnen uw feedback ook vermelden op onze website en in ons marketingmateriaal (indien nodig met uw voorafgaande toestemming).
waar nodig);
3.4 Wij bewaren uw gegevens zolang wij deze nodig hebben om u de goederen of diensten te leveren die u bij ons hebt besteld en voor een periode van 5 jaar.
periode van 5 jaar. Als u zich hebt aangemeld voor het ontvangen van marketingcorrespondentie van ons, bewaren we uw persoonlijke gegevens
gedurende de periode beschreven in punt 6 hieronder.

4. LEVERANCIERS
Wij verzamelen gegevens zoals contactpersonen, e-mails, namen, adres en telefoonnummer om contact met u op te nemen over goederen of diensten
die bij u zijn besteld, om verdere bestellingen te plaatsen en om u te betalen voor de geleverde goederen en/of diensten. We bewaren de persoonsgegevens gedurende 5 jaar na levering van de goederen/diensten.

5. ALS U VERZUIMT PERSOONLIJKE GEGEVENS TE VERSTREKKEN
Als we persoonsgegevens moeten verzamelen volgens de wet of volgens de voorwaarden van een contract dat we met u hebben en u verzuimt de gegevens te verstrekken wanneer daarom wordt gevraagd, zijn we mogelijk niet in staat om het contract uit te voeren dat we met u hebben of proberen af te sluiten (bijvoorbeeld om u te voorzien van onze goederen
of diensten). In dit geval kan het zijn dat we een product of dienst die u bij ons heeft moeten annuleren, maar we zullen u op de hoogte stellen als dit op dat moment het geval is.

6. MARKETING
6.1 In aanvulling op het gebruik beschreven in paragraaf 2-4 hierboven, wanneer u aangeeft dat u marketingcorrespondentie wilt ontvangen
van ons wilt ontvangen, u inschrijft voor onze mailinglijsten of nieuwsbrieven, meedoet aan een van onze wedstrijden of ons uw gegevens verstrekt op
netwerkevenementen kunnen we uw persoonlijke gegevens gebruiken voor onze legitieme belangen om u te voorzien van informatie over onze
goederen, diensten, zakelijke updates en evenementen waarvan wij denken dat ze interessant kunnen zijn.

6.2 Je hebt altijd het recht om je af te melden voor het ontvangen van de informatie zoals beschreven in punt 6.1. Om het ontvangen van
van dergelijke informatie kunt u:

6.2.1 het relevante vakje aan te vinken op het formulier waarop we uw gegevens verzamelen;

6.2.2 te klikken op de afmeldknop in dergelijke ontvangen communicatie; of

6.2.3 ons e-mailen op GDPR@glendimplex.eu of bellen naar +31 (0)513-656500 en ons uw naam en contactgegevens geven.

6.3 Wanneer u zich hebt aangemeld voor het ontvangen van marketingcorrespondentie van ons, bewaren wij uw persoonlijke gegevens 5 jaar vanaf het moment dat u
ons uw toestemming hebt gegeven.

6.4 Om ons contact met u te kunnen uitvoeren, kan het nodig zijn dat wij persoonlijke gegevens delen met derden, zoals leveranciers voor ons mailing systeem, website bureaus, marketingbureaus, betalingsproviders en post service organisaties om te helpen bij de levering van producten en/of diensten in verband met onze marketingactiviteiten.

7. CONTROLE EN REGISTRATIE
We kunnen communicatie met u (zoals telefoongesprekken en e-mails) controleren en vastleggen ten behoeve van kwaliteitsborging en training.

8. GEAUTOMATISEERDE VERWERKING

Wij voeren geen geautomatiseerde besluitvorming uit met uw persoonsgegevens.

9. RECHTSGRONDSLAG VOOR DE VERWERKING VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

9.1 Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen als de wet dat toestaat. Over het algemeen gebruiken we uw persoonlijke gegevens in de volgende
omstandigheden:

9.1.1 voor de uitvoering van een contract dat wij met u aangaan;

9.1.2 indien noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke of reglementaire verplichting waaraan wij onderworpen zijn;

9.1.3 indien noodzakelijk om uw vitale belangen te beschermen met betrekking tot een product dat u bij ons hebt gekocht; en

9.1.4 voor onze legitieme belangen (zoals beschreven in dit beleid) en uw belangen en fundamentele rechten niet zwaarder wegen dan
deze belangen.

10. BEKENDMAKING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN DERDEN

10.1 Naast de hierboven genoemde derden kunnen wij uw gegevens aan derden verstrekken voor onze volgende legitieme belangen als volgt:

10.1.1 aan personeelsleden om de levering van goederen of diensten aan u te vergemakkelijken;

10.1.2 aan onze gelieerde entiteiten ter ondersteuning van de interne administratie;

10.1.3 IT-softwareleveranciers die onze website hosten en namens ons gegevens opslaan;

10.1.4 professionele adviseurs waaronder consultants, advocaten, bankiers en verzekeraars die ons advies, bankdiensten bank-, juridische, verzekerings- en boekhoudkundige diensten;

10.1.5 Belastingdienst, toezichthouders en andere autoriteiten die rapportage van verwerkingsactiviteiten vereisen in bepaalde
omstandigheden; en

10.1.6 derden die wij kunnen kiezen om delen van ons bedrijf of onze activa te verkopen, over te dragen of samen te voegen. Ook kunnen we proberen andere bedrijven over te nemen of met hen te fuseren. Als er een verandering plaatsvindt in ons bedrijf dan kunnen de nieuwe eigenaren uw persoonlijke gegevens gebruiken op dezelfde manier als uiteengezet in dit privacybeleid.

10.2 We kunnen persoonlijke gegevens bekendmaken aan de politie, regelgevende instanties, juridische adviseurs of soortgelijke derden wanneer we wettelijk verplicht zijn om persoonlijke gegevens bekend te maken of te delen. plicht hebben om persoonsgegevens bekend te maken of te delen om te voldoen aan een wettelijke verplichting, of om onze website af te dwingen of toe te passen voorwaarden en andere overeenkomsten; of om onze rechten, eigendommen of de veiligheid van onze klanten of anderen te beschermen. Dit omvat het uitwisselen van informatie met andere bedrijven en organisaties met het oog op bescherming tegen fraude en vermindering van kredietrisico.

10.3 Wij zullen persoonlijke gegevens niet verkopen of verspreiden aan andere organisaties zonder uw toestemming.

11. GRENSOVERSCHRIJDENDE GEGEVENSOVERDRACHT

11.1 Wij zullen uw persoonsgegevens niet doorgeven buiten de Europese Economische Ruimte.

12. GEGEVENSBEVEILIGING

12.1 Indien wij u een wachtwoord hebben gegeven (of indien u dit zelf hebt gekozen) waarmee u toegang krijgt tot bepaalde delen van onze Site, bent u verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van dit wachtwoord. Wij vragen u een wachtwoord met niemand te delen.

12.2 Helaas is de overdracht van informatie via internet niet volledig veilig. Hoewel we ons best zullen doen om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen we de veiligheid van uw informatie die naar onze Site wordt verzonden niet garanderen; elke overdracht is op uw eigen risico.

12.3 Informatie die u aan ons verstrekt, wordt gedeeld op onze beveiligde servers. We hebben passende fysieke, technische en organisatorische maatregelen genomen om uw informatie te beveiligen tegen onopzettelijk verlies en onbevoegde toegang, gebruik, wijziging of openbaarmaking. Daarnaast beperken we de toegang tot persoonlijke gegevens tot die werknemers, agenten, contractanten en andere derden die een legitieme zakelijke noodzaak hebben voor dergelijke toegang.

13. TOEGANG TOT, BIJWERKEN, VERWIJDEREN EN BEPERKEN VAN HET GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

13.1 Het is belangrijk dat de persoonlijke gegevens die wij over u bewaren accuraat en actueel zijn. Houd ons op de hoogte als de persoonlijke gegevens die wij over u bewaren, veranderen.

13.2 De wetgeving inzake gegevensbescherming geeft u het recht om in bepaalde omstandigheden bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens of uw toestemming voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens in te trekken indien deze is gegeven. U hebt ook het recht om toegang te krijgen tot informatie die over u wordt bewaard en om deze in begrijpelijke vorm te ontvangen. Als u een kopie wilt van sommige of alle van uw persoonlijke gegevens, kunt u een e-mail sturen naar GDPR@glendimplex.eu. In bepaalde omstandigheden behouden wij ons het recht voor om een redelijke vergoeding in rekening te brengen om aan uw verzoek te voldoen.

13.3 U kunt ons ook vragen het volgende te doen:

13.3.1 uw persoonlijke gegevens bij te werken of te wijzigen als u van mening bent dat deze onjuist zijn;

13.3.2 uw persoonlijke gegevens volledig uit onze database te verwijderen;

13.3.3 u kopieën van uw persoonlijke gegevens te sturen in een algemeen gebruikt formaat en uw gegevens over te dragen aan een andere entiteit wanneer u deze aan ons hebt verstrekt en wij deze elektronisch verwerken met uw toestemming of wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract; of

13.3.4 het gebruik van uw persoonsgegevens beperken.

13.4 Wij kunnen u om specifieke informatie vragen om ons te helpen uw identiteit en uw recht op toegang te bevestigen, en om u te voorzien van met de persoonlijke gegevens die wij over u bewaren of om de door u gevraagde wijzigingen aan te brengen. De wetgeving inzake gegevensbescherming kan ons toestaan of verplichten om te weigeren u toegang te verlenen tot sommige of alle persoonlijke gegevens die we over u bewaren of om te voldoen aan alle verzoeken in te willigen die zijn gedaan in overeenstemming met uw rechten waarnaar hierboven wordt verwezen. Als we u geen toegang kunnen verlenen tot uw persoonsgegevens, of een ander verzoek dat we ontvangen niet kunnen verwerken, zullen we u op de hoogte stellen van de redenen hiervoor, met inachtneming van eventuele wettelijke of reglementaire beperkingen.

13.5 Gelieve verzoeken met betrekking tot het bovenstaande te sturen naar onze functionaris voor gegevensbescherming bij Glen Dimplex Flame Europe met vermelding van uw naam en de actie die u wilt dat wij ondernemen.

14. RECHT OM TOESTEMMING IN TE TREKKEN

Wanneer u toestemming hebt gegeven voor het verzamelen, verwerken en overdragen van uw persoonlijke gegevens, heeft u het wettelijke recht om uw toestemming onder bepaalde omstandigheden in te trekken. Om uw toestemming in te trekken, indien van toepassing, kunt u contact met ons opnemen via GDPR@glendimplex.eu.

15. WIJZIGINGEN IN ONS PRIVACYBELEID

Wij behouden ons het recht voor om dit privacybeleid te allen tijde bij te werken en alle wijzigingen die wij aanbrengen in ons privacybeleid zullen op deze pagina worden gepubliceerd.
Wij zullen u op de hoogte stellen als er wijzigingen zijn in dit beleid die een wezenlijke invloed hebben op de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens verzamelen, opslaan of verwerken. Als we uw eerder verzamelde persoonlijke gegevens willen gebruiken voor andere doeleinden dan die waarover we u hebben geïnformeerd op het moment van verzamelen, dan u hiervan op de hoogte stellen en, indien wettelijk vereist, uw toestemming vragen voordat we uw persoonsgegevens gebruiken voor een nieuw of niet-gerelateerd doel. We kunnen uw persoonsgegevens verwerken zonder uw medeweten of toestemming wanneer dit wordt vereist door de toepasselijke wet- of regelgeving.

16. CONTACT OPNEMEN

We hebben een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld om toezicht te houden op de naleving van dit privacybeleid. Als u vragen, opmerkingen of verzoeken met betrekking tot dit beleid of de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens gebruiken, kunt u contact met ons opnemen via e-mail GDPR@glendimplex.eu. Dit is in aanvulling op uw recht om contact op te nemen met het Information Commissioners Office als u niet tevreden bent met onze reactie op eventuele kwesties die u naar voren brengt via

  https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080

And for the UK the Information Commissioners Office can be contacted at  https://ico.org.uk/global/contact-us/

Laatst geupdate: Sep. 2023