Acessibility

Warunki prawnePrawa autorskie

Zawartość tej witryny oraz dane, obrazy, dźwięki, teksty i ich kombinacje oraz zawarte w niej oprogramowanie są chronione prawami autorskimi i prawami do baz danych. Prawa te przysługują Glen Dimplex Benelux BV. Kopiowanie tej strony lub jakiejkolwiek jej części bez pisemnej zgody jest zabronione.

Odpowiedzialność

Pomimo ciągłej dbałości i uwagi poświęcanej składowi tej witryny i zawartych w niej informacji, Glen Dimplex Benelux BV nie może zagwarantować kompletności, dokładności ani ciągłej aktualności informacji. Glen Dimplex Benelux BV nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody jakiegokolwiek rodzaju wynikające z lub w jakikolwiek sposób związane z korzystaniem z witryny lub (nie)dostępnością witryny.

Ochrona prywatności

Wprowadzając dane osobowe na stronie internetowej Glen Dimplex Benelux BV i wskazując, że chcesz być informowany przez e-mail, zgadzasz się na przechowywanie tych danych osobowych w jednej lub kilku bazach danych. Glen Dimplex Benelux BV przestrzega ogólnych przepisów dotyczących prywatności i zapewnia, że dane osobowe są traktowane z należytą starannością. Na żądanie dane te mogą zostać w razie potrzeby usunięte.

Izba Handlowa Leeuwarden 16084292

Numer VAT NL809767478B01